ควบรวมกิจการเพื่อต่อยอดพัฒนาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ สู่มาตรฐานโลก

สมุนไพรกัญชา

‘ธีรกรุ๊ป’ ควบรวมกิจการ ‘จีทีจี’ เพื่อต่อยอดพัฒนาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ สู่มาตรฐานโลก

“ธีรกรุ๊ป” (Teera Holding Co., Ltd.) ผู้ผลักดันระบบนิเวศในอุตสาหกรรมกัญชาและสมุนไพรในประเทศไทย ได้ประกาศควบรวมกิจการกับ “จีทีจี” (Golden Triangle Group Co., Ltd.) บริษัทผู้ผลิตกัญชงและกัญชา ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GACP-CUMCS จากสหภาพยุโรปในการนำเข้าวัตถุดิบดอก ทั้งนี้ เพื่อการต่อยอดและสร้างมาตรฐานการปลูกสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โดย “ธีรกรุ๊ป” (Teera Holding Co., Ltd.) ได้ออกแถลงการณ์ วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) ถึงการบรรลุข้อตกลงควบรวมกิจการ โดยการซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของกิจการมากกว่า 51% (Share Swap) ของ จีทีจี หรือ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป (Golden Triangle Group Co., Ltd.)

นายนดล ไชยเจริญ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธีรกรุ๊ป กล่าวว่า การควบรวมกิจการครั้งนี้ ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญสำในการต่อยอดวิสัยทัศน์ของ ธีรกรุ๊ป ในการพัฒนาและยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการยกระดับทั้งกำลังการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้สมุนไพรกัญชาจากไทยขึ้นสู่การเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์ซึ่งสามารถใช้กับผู้ป่วยหรือผู้บริโภคภายใต้มีมาตรฐานและความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

“การที่ ธีรกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างนายเอ็ดมอนด์ ชิว (Mr. Edmond Chiu) และ นายเบญจามิน ซี (Mr. Benjamin Sze) ผู้ซึ่งที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกัญชาที่ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีกฎเกณฑ์มาตรฐานที่สูงกว่าในประเทศไทยนั้น ทำให้ผมได้เรียนรู้ ได้นำองค์ความรู้ ตลอดจนศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางในการดำเนินการด้านมาตรการระดับโลกมาถ่ายทอดให้กับทีมคนไทย ซึ่งการควบรวมกิจการกับ จีทีจี ที่มีสินทรัพย์ที่ดีอยู่แล้ว ถือเป็นการส่งเสริมกำลังให้ ธีรกรุ๊ป สามารถผลักดันอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทยและภูมีภาคเอเซียให้ไปได้ไกลขึ้น ตลอดจนเสริมทัพการยกระดับมาตรฐานของวัตถุดิบที่ผลิต ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้มีโอกาสส่งออกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ให้เป็นสินค้าการเกษตรที่มีมูลค่าสูงในตลาดในต่างประเทศได้”

นอกจากนี้ นายนดล ได้กล่าวไว้ว่า ธีรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ ยังมีโครงการวิจัยภายใต้ MOU กับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงหรือสมุนไพรเพื่อการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการใช้เพาะเนื้อเยื่อ เพื่อความสะอาดและเพื่อสร้างความคงที่ของสายพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตเสถียรยิ่งขึ้นและจะตอบโจทย์การใช้งานของแพทย์และเภสัชกรที่ต้องการการจ่ายสมุนไพร รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การนำร่องผลิตยาจากสารสกัดสมุนไพรของ ธีรกรุ๊ป สู่การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรสืบต่อไป โดย ธีรกรุ๊ป มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2567 นี้ด้วย

ปัจจุบัน ธีรกรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการนำความรู้การปลูก และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน จากกลุ่มผู้ก้อตั้ง Decibel CC (TSXV: DB) นายเอ็ดมอนด์ ชิว และนายเบญจามิน ซี (อดีต CEO บริษัท Decibel CC) ซึ่งล่าสุดเป็นบริษัทที่มียอดขายกัญชาและสินค้าจากกัญชา เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศแคนาดา ภายใต้มาตรฐานที่รัดกุมของ Health Canada และ ได้มาตรฐานส่งออก GACP-CUMCS แล้วด้วย แถมทั้ง เป็นบริษัทที่มีการส่งออกไปแล้ว อาทิเช่น อิสราเอล นอกจากนี้ ธีรกรุ๊ป ได้มีบทบาทในการเขียนการวิจัยทางการตลาด (Market Research) 2nd Asian Cannabis Report ร่วมกับ Prohibition Partners (UK) บริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมกัญชาจากประเทศอังกฤษ

ในขณะที่ จีทีจี หรือ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตกัญชงและกัญชาที่ได้มาตรฐาน GACP-CUMCS ของ บริษัทออดิท Control Union รายแรกในประเทศไทย โดยมีสถานที่ปลูกแบบระบบปิด (Plant Factory) ด้วยกัน 3 พื้นที่ โดยพื้นที่ปลูกแรก ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงรายราชภัฏ พื้นที่ปลูกแห่งที่ 2 ปลูกที่ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และยังมีแปลงปลูกกัญที่กรุงเทพฯ ด้วย โดย จีทีจี มีจุดเด่นเรื่องมาตรฐาน GACP-CUMCS และสายพันธุ์กัญชงที่มีชื่อว่า RAKSA รับเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำมันกัญชงเพื่อการแพทย์ (CBD Oil)

Thailand, January 24th – Teera Group acquires Golden Triangle Group or GTG, Thailand’s first certified GACP / CUMCS certified cultivator.

Thailand, January 24th – Teera Holding Co., Ltd. (formerly Teera Ventures) (“Teera”) is pleased to announce that it has completed it’s acquisition of Golden Triangle Group Co., Ltd. (“GTG”), Thailand’s first certified GACP / CUMCS certified cultivator located in Chiang Rai, Thailand. Teera is a leading vertically integrated Thai medicinal herb operator with a cultivation facility and tissue culture lab at Kasetsart University cultivating high quality cannabis for Thailand and export. Founded in 2021 by [Nadon, please include whoever else you think is important to name], Teera is committed to bringing western world manufacturing and cultivation compliance to Thailand ensuring safety and quality are paramount.

Working with Edmond Chiu (QWEST Cannabis/DECIBEL CC) and Benjamin Sze, ex-CEO of QWEST Cannabis/DECIBEL CC, Prohibition Partners (UK) for the 2nd Asian Cannabis Report, along with Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (“KAPI”) at Thailand’s number one agricultural university, Kasetsart University, Teera has assembled a team of experienced operators that will set the standard for cannabis cultivation and retail in Thailand. GTG is a vertically integrated cannabis company with three cultivation sites in Chiang Rai and Bangkok, a partnership with Chiang Rai Rajabhat University, and cultivators of the high CBD strain RAKSA and its derivatives.

The combination of Teera’s shareholders experience will allow for the ability to navigate Thailand’s nascent cannabis regulatory framework having already done so in more mature markets such as Canada. Adding GTG’s production assets, especially their GACP/CUMCS compliant cultivation facility in Chiang Rai, Thailand, allows Teera to fast track its mission to be one of Thailand’s fully compliant craft-at-scale cultivators of cannabis products.

“The acquisition of Thailand’s first certified GACP/CUMCS cultivator in GTG allows Teera to springboard our efforts to implement standards of procedure that my partners, Edmond and Benjamin, are accustomed to after founding the successful QWEST brand cannabis in the legal Canadian market. With Thailand’s market being extremely unique in its legislation framework, we hope to sustainably impact on the industry from seed-to-sale through international certification, for the safety of patients and consumers” says Nadon Chaichareon, Founder & CEO of Teera Group Holding.

“Teera has remained resolute in its commitment to measure up to western world standards and ensure we are fully compliant with Thailand’s evolving cannabis policy. This transaction of a GACP/CUMCS compliant facility allows for a quicker path to market while maintaining that commitment. I look forward to supporting Teera as we launch our first retail brand and beyond for international export” says Teera director Benjamin Sze.

The Acquisition is expected to accelerate Teera’s strategy to expand their cultivation capacity to over 700 kgs of dried cannabis flower annually. Teera will have its first crop from the GTG facility available in Thailand’s retail market at the end of Q1, 2024.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *