ควบรวมกิจการเพื่อต่อยอดพัฒนาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ สู่มาตรฐานโลก

‘ธีรกรุ๊ป’ ควบรวมกิจการ ‘จีทีจี’ เพื่อต่อยอดพัฒนาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ สู่มาตรฐานโลก “ธีรกรุ๊ป” (Teera Holding Co., Ltd.) ผู้ผลักดันระบบนิเวศในอุตสาหกรรมกัญชาและสมุนไพรในประเทศไทย ได้ประกาศควบรวมกิจการกับ “จีทีจี” (Golden Triangle Group Co., Ltd.)…

Read More