กฎหมายการติดตั้งรั้วบ้านมีอะไรบ้าง

รั้วบ้าน หรือกำแพงบ้านนั้นเป็นส่วนกั้นขอบเขตของความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การออกแบบรั้วบ้านแต่ละหลังอาจให้รูปลักษณ์ สีสัน ที่แตกต่างกันออกไป และหากเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยที่ดี หรืออยู่อาศัยในชุมชนที่ไม่ค่อยมีข่าวโจรกรรมมากนัก การเลือกรั้วบ้านที่จะนำมาใช้กับบ้านแต่ละหลังนั้นจะเน้นความปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสวยงามด้านภูมิทัศน์โดยรวมของชุมชนนั้น ๆอีกด้วย แต่ทว่าสร้างบ้านไว้ในพื้นที่ชุมชนที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นัก มักจะนิยมออกแบบให้มีลักษณะทึบและสูง เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่การออกแบบทั้งหมดทั้งมวลนี้ จึงจำเป็นต้องอยู่ในกรอบของข้อกฎหมาย เพื่อไม่ให้รั้วบ้านของเรานั้นไปส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน แล้วรายละเอียดมีอะไรกันบ้างตามมาดูกัน…

Read More